Statut przedszkola

 

STATUT

KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA 

FUNDACJI NA RZECZ RODZINY

 

w WARSZAWIE

 

Statut został opracowany na podstawie: art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr. 23, poz. 225 z późn. zm.).  

  

Czytaj więcej: Statut przedszkola

Cele przedszkola

W naszym przedszkolu stawiamy na indywidualny kontakt z każdym dzieckiem. Przez wszystkie nasze działania wychowawcze, towarzyszenie, wspieranie przedszkolaka chcemy:

- wspomagać integralny rozwój dziecka; rozumiemy każdego człowieka jako istotę, która winna wzrastać harmonijnie, w równej mierzew   sferze duchowej, intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej

- uczyć samodzielności i odpowiedzialności

- umożliwiać dziecku poznawanie siebie i świata

- kształtować wrażliwość dziecka na potrzeby innych

- kształtować umiejętności społeczne dziecka; uczyć nazywania swoich emocji, przeżywania ich, komunikacji z innymi, norm społecznych, wspierać w trudnych sytuacjach

- pomagać w poznawaniu świata przez kontakt z kulturą i sztuką

- stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i wyrażania jej w twórczości dziecka (słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej)

- rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze dziecka

- kształtować poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej, uczyć otwartości i szacunku dla innych kultur, narodów

- prowadzić edukację regionalną i ekologiczną

- udzielać dziecku wsparcia w trudnych sytuacjach

- kształtować zdrowe środowisko wychowawcze wspierając rodziców

-

Misja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim, gdzie dzieci wychowywane są w duchu wartości katolickich, opartych na ewangelii.

Czytaj więcej: Misja przedszkola

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej